Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

По повод „Седмицата на гората“ екип на БДЗП  проведе серия от открити уроци в Природозащитен център „Царски орел“ в гр. Тополовград.

В събитието на 29 март се включиха над 100 деца, възпитаници на СУ „Д-р Петър Берон“ и НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Тополовград. Учениците от 3 и 4 клас, и група по интереси „Природата около мен“ се запознаха с информация за живота на малкия креслив орел и неговите местообитания, заплахите за вида и начините, по които БДЗП работи, за да ги смекчи.

На фокус беше темата, свързана с незаконното залагане на отровни примамки, което е една от основните заплахи за хищните птици и лешоядите. Благодарение на антиотровното куче на БДЗП – Барс и неговият водач Николай Терзиев, децата имаха възможността да научат повече за тази сериозна заплаха, както и за сложните връзки в природата.

Освен борбата с отровите, децата научиха повече за ценните местообитания около града си, както и за други дейности свързани с опазването на царския орел и застрашените ландшафти в Сакар. Демонстрирани бяха и елементи от новата образователна програма на БДЗП „Еко-приключенци“.

Събитията се проведоха в рамките на проекти „ Земите и горите на орела“ (LIFE18 NAT/BG/001051) финансиран по програма LIFE на ЕС и „Зеленият пояс на Югоизточна България“ финансиран чрез Програмата за застрашени ландшафти (Endangered Landscape and Seascapes Programme).