Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Вече съобщихме и поставихме на дискусия проблема с планираното строителство на 12 ветрови генератори за електроенергия до Балчик. Както е известно, тези първи за страната ни съоръжения са предвидени за строителство в един от ключовите участъци от прелетния път на птиците Via pontica. Точно на това място реещите се птици, идващи от североизток минават ниско поради загуба на височина след пресичане на морето до Балчик. Предвидените 120-метрови генератори ще представляват много голяма заплаха, особено за по-едрите птици като щъркели, пеликани, хищни птици. Специалистът от БАН ст.н.с. Димитър Нанкинов, нает от фирмата, изготвила ОВОС (оценка на въздействие върху околната среда), е приложил неадекватна за броене на реещи се мигранти методика и е дал становище, че съоръженията не представляват риск за птиците. През есента на 2003 г. БДЗП извърши преброяване на мигрантите по утвърдена и прилагана в целия свят методика, получените данни от която са изключително тревожни (само за един ден на височина, по-ниска от перките на планираните генератори, преминаха 23 000 бели щъркела!). Въпреки научно обоснованите аргументи за сериозния риск за птиците от построяването на генераторите, РИОСВ – Варна даде съгласие за строителството им. БДЗП заведе дело в съда срещу това решение. С цел събиране на по-пълна информация за прелета и риска от генераторите за птиците, от втората половина на март т.г. започнахме отново броене на мигрантите от същата наблюдателна точка, както през 2003 г. Преброяването на птиците е ежедневно и от сутрин до вечер в целия въздушен слой на прелета (а не както при “методиката” на Д. Нанкинов – само в събота и неделя, за по половин-един ден и проследяване на прелета в приземния слой чрез улов на птици с орнитологични мрежи!?). В преброяването на БДЗП както и през изминалата есен ще участват опитни орнитолози, добили подготовка в не едно броене на “точката” в Атанасовско езеро.