Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

БДЗП започна подготовката на Националното преброяване на белия щъркел, което ще се проведе през 2004г. То е част от 6-тото Международно преброяване на вида, което се провежда на всеки 10 години. Тази международна инициатива се осъществява от BirdLife International и се координира от NABU – германският партньор на BirdLife.
Целта на този мащабен проект е да проследи промените в числеността на вида в цялата му област на разпространение, както и да насочи вниманието на обществеността към нуждата от опазването на белия щъркел и неговите местообитания.
При последното преброяване преди 10 години бяха отчетени 166 000 гнездящи двойки в целия свят. Макар и в някои страни като Испания, Полша, Латвия популацията да се увеличава то у нас тенденцията е негативна – от 5 422 двойки през 1984г. за 10 години популацията е намаляла на 4 228 двойки (22% по-малко). Данните от предстоящото преброяване догодина ще покажат дали тенденцията се запазва.

БДЗП натрупа значителен опит в организирането на това преброяване, като през 1994г. координира дейностите по 5-тото Международно преброяване на белия щъркел у нас. Още от самото си създаване, през 1988г. Дружеството, съвместно с редица партньори като МОСВ, НЕК, Електроразпределителните дружества, и други НПО осъществява постоянни дейности за опазване на вида, като поставяне на изкуствени платформи за гнездене, обезопасяване на електрически стълбове, опазване на важни за вида местообитания.
В случай, че проявявате интерес към организираното от БДЗП Национално преброяване на белия щъркел или бихте желали да участвате, обърнете се към Светослав Спасов, програмен отговорник по природозащитата в Централен офис на БДЗП, на или телефоните на офиса.