Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Проектът е насочен към една от най-редките птици в България, която наскоро беше класифицирана  като световно застрашен вид. Целта е да се инициират стъпки за укрепване и възстановяване на гнездовата популация на ловния сокол и да предпазим вида от изчезване от страната.