Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Асен Величков

БДЗП търси мотивиран и енергичен аниматор за Природозащитен център „Източни Родопи” (ПЗЦИР) – гр. Маджарово. Центърът е създаден от Българското дружество за защита на птиците през 1996 г. като природозащитен, посетителски и информационен център. Изграден на входа към град Маджарово, в близост до река Арда, той е първият по рода си природозащитен център в България. Разположен е в едно от най-богатите на биоразнообразие места у нас – Източните Родопи. Хиляди туристи посещават приророзащтния център всяка година.

Аниматорът ще посреща организирани групи и индивидуални посетители в изложбената зала в центъра. Той/тя ще ги запознава с ценната природа на Източните Родопи и с дейностите на БДЗП за нейното опазване. Работата спомага да се натрупа опит в сферата на екологичния туризъм и знания за опазването на защитени видове. Това е и добра възможност за комуникация с хора, които обичат птиците и природата от различни държави.

Срок на ангажимента:

01.05.2024 г. – 30.09.2024 г.

Изисквания към кандидатите:

 • Владеене на български и английски език;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Инициативност и организираност;
 • Презентационни умения;
 • Интерес към природата;
 • Познаването на птиците и района на Източните Родопи е предимство, както и шофьорска книжка и притежание на личен автомобил (градският транспорт в района е доста ограничен).

Описание на задълженията:

 • Отговаря за посрещането на посетителите в ПЗЦИР, стопанисването на изложбената зала и поддържа база данни за посещаемостта;
 • Запознава посетителите с изложбата;
 • Разказва за биоразнообразието на Източни Родопи и лешоядите като символ на района;
 • Използва оптична техника за наблюдение на птици вкл. дава указания и на посетители на центъра как да я използват;
 • Участва в организирането и провеждането на Международния ден на лешоядите, както и на други важни природозащитни чествания, заедно с комуникационния екип на БДЗП;
 • Упътва туристите към природните забележителности и екопътеките в Източните Родопи;
 • Съдейства при необходимост за обслужване на посетителите, закупуващи сувенири и храна;
 • Организира игри за деца, посетители на центъра;
 • Популяризира дейностите на БДЗП, вкл. набира дарения за тях;
 • Взима участие при организирането и провеждането на образователни и природозащитни дейности на БДЗП в района;
 • Подготвя редовни съобщения от района за Facebook и интернет страницата на БДЗП.

БДЗП осигурява обучение за аниматора и място за настаняване в Природозащитния Център „Източни Родопи“. Заплащането е в съответствие с опита на кандидата и стандартите в НПО сектора.

Заинтересованите кандидати могат да изпращат CV и кратко мотивационно писмо на email: 

За повече информация: Антон Стаменов – отговорник консервационни дейности в БДЗП 0878599354,