Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Описание:
БДЗП търси енергичен човек, който да посреща организирани групи и индивидуални посетители и да ги запознава  с природата на Източните Родопи  и дейностите на БДЗП.  Работата дава чудесна възможност на одобрения кандидат да натрупа опит в сферата на екологичния туризъм  и познания  за опазването на защитени видове. Това е и възможност за комуникация с хора с любов към птиците и природата от различни държави.
Срок на ангажимента:
5.5.2018 – 15.6.2018 г.
Изисквания към кандидатите:

 • Владеене на български и английски език
 • Добри комуникативни умения
 • Инициативност и организираност
 • Презентационни умения
 • Интерес към природата

Познаването на птиците и района на Източните Родопи е предимство.
Описание на задълженията:

 • Отговаря за посрещането на посетителите в ПЗЦИР и стопанисването на изложбената зала
 • Запознава посетителите с изложбата
 • Разказва за биоразнообразието на Източни Родопи и лешоядите като  символ на района
 • Упътва туристите към природните забележителности и екопътеките в Източните Родопи
 • Организира игри за деца, посетители на центъра
 • Популяризира дейностите на БДЗП
 • Използва оптична техника за наблюдение на птици и взима участие при организирането и провеждането на образователни и природозащитни дейности на БДЗП в района.

БДЗП осигурява  обучение за аниматора на място в Природозащитния Център „Източни Родопи“ в гр. Маджарово.
Заинтересованите кандидати могат да изпращат CV и мотивационно писмо на email:   до 30 април 2018 г.

За повече информация:

0878599354

Природозащитен център „Източни Родопи” (ПЗЦИР) е създаден от Българското дружество за защита на птиците през 1996 г. като природозащитен, посетителски и информационен център. Изграден на входа към град Маджарово, в близост до река Арда, той е първият по рода си природозащитен център, разположен в едно от най-богатите на видове места у нас – Източните Родопи. Годишно от тук преминават хиляди туристи.