Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В края на миналата седмица екип на БДЗП освободи млад белоглав лешояд близо до площадката за подхранване в Поточница. Птицата бе маркирана с пръстени и GPS-GSM предавател, който ще дава ценна информация за придвижванията и поведението на вида.

Преди две седмици лешоядът бе намерен в безпомощно състояние от местни хора в с. Широко поле, които подават сигнал до РИОСВ за бедстващ белоглав лешояд, паднал в ограждение край селото. След като екип на БДЗП отива на мястото на инцидента, установява, че птицата е млада, паднала вероятно от изтощение.

Лешоядът е транспортиран до Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където след преглед става ясно, че е слаб, но без никакви наранявания. След две седмици престой в Центъра птицата бе напълно закрепнала и готова за освобождаване.

Дейностите по опазването на вида се извършват в рамките на LIFE проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“.