Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В края на май БДЗП, в рамките на LIFE проектa „Нова надежда за египетския лешояд“, за пореден път стартира традиционната кампания за набиране на доброволци за охрана на гнезда на египетски лешояди. Целта е една – новото поколение успешно да напусне гнездата. Тази година екип от пет доброволеца успя да осигури безопасен първи полет на 9 млади египетски лешояда.

Екипът наблюдаваше всяка минута живота на пет семейства лешояди в района на Маджарово – крепостта на египетския лешояд не само в България, но и на Балканите. Младите птици напуснаха гнездата си между 9-ти и 25-ти август, като през целия този период бяха внимателно следени от нашите доброволци. Благодарение на тях, две птици, несигурни в първия си полет, отново бяха върнати в гнездовите ниши, откъдето вторият им опит за летене постигна успех.

В Северна България под непрестанните грижи на нашите сътрудници още четири малки от четири гнезда успешно се отправиха към своята първа миграция на юг. С тях охраняваните семейства тази година стават общо девет.
В кампанията за охрана на гнезда на египетски лешояди от 2013 г. насам са участвали над 60 доброволци от България и цял свят, включително гости от Канада, Румъния, Литва, Германия, Франция и САЩ. Изказваме огромна благодарност и признателност на всички вас, които бяхте част от усилията ни да опазим този емблематичен вид! За всички останали – предизвикателството е пред вас и ви очаква всяка година през август!

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.