Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 16.09.2003 г. Стоян Николов от БДЗП – клон Варна е наблюдавал 1 възрастен белоглав лешояд до с. Слънчево, Варненско. Възможно е това да е била мигрираща птица, но не е изключено да е скитащ екземпляр от източнородопската популация. Както е известно, в стратегията на БДЗП за подпомагане на белоглавия лешояд е заложено намерение да се увеличи броя на птиците в Източните Родопи и да се предизвика „роенето“ им и завръщането им към бившите гнездовища във вътрешността на страната. Може би това наблюдение е първата добра вест, тъй като село Слънчево е недалеч от бившето гнездовище на вида до Невша, където белоглавите лешояди са гнездили до 60-те години на миналия век. По-малко неочаквано, но все така интересно е прелитането и на 3 белоглави лешояда (един от тях със сигурност млад екземпляр) над наблюдателната точка на БДЗП за проследяване на миграцията западно от Балчик. На 11.10.2003 г. екипът на последната смяна преброители (Валентин Катранджиев, Виктор Василев, Камен Русков, Елица Катранджиева и Петър Янков) наблюдава трите птици в директен планиращ полет от североизток на югозапад. Макар да става въпрос безспорно за мигриращи белоглави лешояди, интересното е, че за първи път на есенна миграция се наблюдават едновременно три птици – във всички предишни случаи е имало единични прелитащи белоглави лешояди.