Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 26 август рибар подава сигнал до ДЛС „Студен кладенец“ за давещ се белоглав лешояд в язовир „Студен кладенец“ в Източните Родопи. От ловното стопанство се свързват с екип на LIFE проекта на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Нова надежда за египетския лешояд“. Екипът в този момент прави мониторинг на гнезда на вида в близост до района и се отзовава веднага. От ловното стопанство осигуряват лодка и претърсването започва. След около половин час оглед на посочения район, птицата е намерена и извадена от студените води на язовира.

Екипът преценява, че състоянието й налага лекарска намеса и веднага транспортира лешояда до Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ в Стара Загора. След прегледа на птицата, екипът на Центъра установява, че има фрактура на дясното крило в областта на раменната кост и вероятен проблем с нервната система. В момента белоглавият лешояд е в добро общо състояние и се храни сам.
Изказваме огромна благодарност на Добрин Карчев, който подаде сигнала за бедстващата птица, и на Антон Кръстев от ДЛС „Студен кладенец“ за осигуряването на лодката. Случаят доказа важността на съвместните усилия на много страни за постигането на добър резултат, а в конкретния пример – за спасението на живота на рядък вид.