Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

08 юни 2004г., когато на повечето от доброволците, участващи в схемата за Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП), предстои да направят третото посещените на техните пробни площадки, беше избран за официален старт на тази инициатива за България. В други държави от Западна Европа, този вид мониторинг, инициатива на партньортството на BirdLife International, се извършва вече повече от 30 години, но у нас 2004 е пилотна година. Официалният старт беше даден на организиран от БДЗП семинар в гр.София. Сред поканението и присъстващите на промоцията бяха представители на държавни институции, академични среди и неправителствени организации. Бяха направени презентации от д-р Ричард Грегъри, Светослав Спасов и д-р Марк Йитън. Двамата гости от Великобритания са от Кралското дружество за защита на птиците (BirdLife UK), което оказва методична и финансова подкрепа за стартиране и утвърждаване на схемата за МОВП в България. Д-р Ричард Грегъри представи МОВП в пан-Европейски аспект и ползването на разултатите от тази инициатива за оценка на състоянието на околната среда като цяло на Стария континент. Светослав Спасов разясни теоретичните основи на МОВП, целите и задачите на пилотния проект за България, напредъка до момента, както и плановете за бъдещето развитие на схемата. Д-р Марк Йитън направи заключителната презентация, в която представи опита във Великобритания в МОВП. Аудиторията постави важни въпроси към презентаторите, което допълни събитието с интересна дискусия. Инициативата получи силна подкрепа от представителите на присъстващите институции и организации, като всички изказаха готовност да допринесат за разрастване на схемата и превръщането и в истинки национален мащабен мониторинг. МОВП е отворена за участие към всички любители и професионални орнитолози, независимо от тяхната институционална и организационна принадлежност. Предвижда се повишаване квалификацията на всички доброволци чрез тренинг програма, както и чрез предоставяне на справочни и обучителни материали. Всички заинтересовани да се присъединят в следващия гнездови сезон на 2005г. могат да търсят Светослав Спасов, координатор на схемата за МОВП в България, на или телефоните на Централния офис на БДЗП.