Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 28 ноември организирахме пътуване с учебна цел до Биосферен парк „Сребърна“ и „Екомузей с аквариум“ – гр. Русе. В събитието се включиха 27 ученика от три училища във Велико Търново: ПМГ „Васил Друмев“, СУ „Емилиян Станев“ и СУ „Вела Благоева“, както и трима студента от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Това е последното събитие от нашата инициатива „Зелена класна стая“, в която си партнираме с РИОСВ – Велико Търново по програмата за младежите на МОСВ.

Участниците имаха възможността да посетят Природонаучния музей към Биосферен резерват „Сребърна“, където научиха много интересни факти за езерото и животните, които се срещат тях. Специално внимание бе обърнато и на символа на Сребърна – къдроглавите пеликани. От музея учениците и студентите имаха възможност да наблюдават много и интересни видове птици – къдроглави и розови пеликани, сиви гъски, зеленоглави патици, морски орел, големи бели и сиви чапли, неми лебеди и много други.

След Сребърна посетихме Екомузея в гр. Русе, където на участниците беше изнесена интересна лекция за различните групи животни и местообитанията, в които те се срещат, както и застрашаващите ги фактори.

Благодарим на всички ученици и техните учители, както и на студентите и преподавателите от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за активното участие и проявения интерес!

Тези дейности се изпълняват от БДЗП по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерството на околната среда и водите чрез възлагане от РИОСВ – Велико Търново.