Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Целевите природозащитни дейности продължават да дават резултати, като благодарение на тях две от най-редките птици в света  – Плешивият ибис и Маврицийският розов гълъб, са спасени от изчезване.

Тази информация е част от последната оценка на BirdLife International за риска от изчезване на птиците по света, която ежегодно се актуализира и е част от Червения списък на застрашените видове на IUCN.

До тази година плешивият ибис бе сред 222 вида птици, класифицирани като критично застрашени от изчезване – най-високата възможна категория степен на заплаха, която означава, че даденият вид може да изчезне в рамките на нашия живот. Благодарение на усилията за неговото опазване и възстановяване днес видът вече е вписан в категория с по-ниска степен на заплаха.
Маврицийският розов гълъб е дори още по-близо до спасението, след като премина от Критично застрашен в категория „Застрашен“, а днес – в „Уязвим“.
На фона на продължаващата криза на биологичното разнообразие тези резултати показват, че силно застрашените видове не са непременно обречени на изчезване, но могат да бъдат спасени с ефективни мерки за опазване. Актуализацията на списъка обаче ни предупреждава, че продължават да съществуват предизвикателства, свързани с опазването на природата, като незаконната търговия със защитени видове, загубата на местообитания и промените в климата.

В резултат на тези и много други заплахи изчезването на птици в континенталните части на света за първи път може да изпревари изчезването на птици в островите, което означава, че целенасочените и специфични за видовете природозащитни усилия няма да са достатъчни. За ефективна борба с тези заплахи е необходимо мащабно международно сътрудничество между НПО, правителства, бизнеси и местни общности, както и строги политики за защита на най-важните световни природни местообитания.

 

За повече информация посетете BirdLife International.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.