Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В деня на доброволеца, ние от Коалиция „За да остане природа в България“ изразяваме нашата сърдечна признателност на всички, които доброволно подпомогнаха дейностите ни през изминалата година.

С вашата помощ успяхме да реализираме и една от най-успешните ни каузи за 2019 г., а именно „Въвеждай данни за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000“. В мисията ни се включиха над 200 доброволеца, набрани основно чрез платформата Timeheroes. Сред доброволците, които помогнаха имаше и незрящ човек, който със своя хъс и мотивация ни показа, че няма невъзможни неща и че колкото и да е трудно, ако има желание се намира и начин.

Благодарни сме на TimeHeroes, че успяхме да достигнем до вас и да свършим голяма част от тази толкова важна работа!

Освен тази дейност много хора се включиха и в почиствания, залесявания, дейности по изследване и опазване на птиците на България, правиха преводи и помогнаха за организирането на протести и акции, които без тях нямаше да се случат.

С пожелание за много здраве и много лични успехи на всички! Надяваме се да останете наши верни помощници.