Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Йордан Христов

Българско дружество за защита на птиците набира участници в обучение за наблюдение и разпознаване на птици в 6 региона в страната:

 • София
 • Пловдив, Пазарджик
 • Варна, Добрич, Шумен
 • Русе, Велико Търново, Свищов
 • Бургас
 • Хасково, Стара Загора, Кърджали

Всеки участник покрива разходите си за транспорт и нощувка, ако предвижда такава. Таксата за участие е 50 лева и се заплаща еднократно при записване. За членове на БДЗП: 25 лева.  

Как да се включа?

Ако живеете в някой от посочените региони, обичате природата и искате да подобрите познанията си за птиците – не се колебайте, а се включете в курса, като попълните Формата за записване.

Колко човека е една група?

20 души е максималният брой участници за всеки регион. Желаещите, които се включат след запълването на бройката, ще бъдат включени в списък на чакащите за 2023 г.

Ние ви предлагаме:

 • да обогатите познанията си за дивите птици и да се научите да ги разпознавате в природата;
 • да научите как може да помогнете за опазването на дивите птици у нас;
 • да споделяте наученото с вашите приятели;
 • да намерите нови приятели и общност, с която споделяте общи интереси и стремежи;
 • да се развивате в областта на орнитологията.

Как и къде ще се провеждат обученията?

Курсът включва 2 етапа:

 • Теоретични лекции. Веднъж седмично в рамките на 60-90 минути в удобно за участниците време.
 • Практически занятия чрез теренни излети за наблюдение на птици. Ще се провеждат 2–4 дни месечно, основно през уикендите, в богати на птици локации в съответните региони. Подробна програма ще бъде изпратена само до записаните участници.

Кой може да участва?

Всеки навършил 18 години и с интерес към дивите птиците и тяхното опазване. Участници под 18 години могат да участват, ако заедно с тях в курса участва родител или настойник.

Продължителност:

21 март – 30 септември 2022 г. В този период планираме да проведем теренни излети за всяка група (до 20 дни). В края на обучението успешно завършилите участници ще получат сертификат.

Краен срок за кандидатстване: 14.03.2022 г.

Всички, които се регистрират, ще получат уведомителен имейл за статуса на своята регистрация след крайния срок 14.03.

Как протича един обучителен ден?

 • Теоретичната част ще се провежда онлайн чрез платформата ZOOM, веднъж седмично, обикновено привечер в делничен ден през първите 2–3 месеца от обучението. Още през април стартираме и с теренните излети.
 • Ще организираме полевите обученията в близост до съответните населени места, като повечето излети ще са целодневни, с продължителност от 7:00 – 8:00 до 14:00 – 16:00 ч.
 • Препоръчваме преди всеки излет да се запознаете самостоятелно с описанието на 5–10 ключови вида.
 • Ще се придвижваме със споделено пътуване в лични автомобили. Ако те не са достатъчни, ще избираме място, което е достъпно с обществен транспорт.

Какво ви е необходимо:

 • дневник и химикалка/молив;
 • полеви определител на птиците на Европа, Северна Африка и Близкия Изток –
 • смартфон, на който да се инсталира приложението SmartBirds Pro – препоръчително;
 • бинокъл*.

*Ние имаме възможност да осигурим  ограничен брой бинокли и зрителна тръба за всяка от групите по региони.

Допълнителна информация

 • Еднодневните излети сред природата ще се провеждат само при минимум 5-има желаещи, през почивните дни (събота и неделя), с изключение на официалните празници. При интерес можем да проведем и допълнителни обучения сред природата с по-голяма продължителност (2–4 дни) в различни региони на страната (напр. Маджарово, Рила, Бургаски влажни зони, Централен Балкан и др.).
 • Основната част от теренните посещения ще се проведат през гнездовия период на птиците – от края на март до края на юни.

На лекциите от теоретичната част ще ви запознаем и с типичните за отделните видове природни местообитания, заплахите за тях и начините им за опазване. На участниците, които са възпрепятствани да се включат при директното провеждане, ще се предоставят записи.

 • По време на провеждането на теренните излети не се допускат домашни любимци и партньори/придружители.
 • Програмата и местата ще бъдат изпратени само до участниците.

 

За въпроси:

София – Йордан Христов: , Ирина Матеева-

Пловдив, Пазарджик –  Димитър Плачийски:

Варна, Добрич, Шумен – Михаил Илиев:  

Русе, Велико Търново, Свищов – Свилен Чешмеджиев: 

Бургас – Владимир Младенов:

Хасково, Стара Загора, Кърджали – Стойчо Стойчев:  , Волен Аркумарев: