Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Емил Йорданов

Всяко лято, вече 12 поредни години, екип от доброволци на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) охранява гнезда на египетски лешояди в „крепостта“ на вида на Балканите – Източните Родопи.

Охраната на гнезда минимизира риска от безпокойство, бракониерство и злополуки при първите полети на малките. През август, когато младите птици се учат да летят, охранителите наблюдават всеки ден гнездата от разсъмване до настъпването на вечерта, за да реагират незабавно при възникнала опасност.

Всеки, който иска да бъде пазител на гнездо на египетски лешояди, трябва да попълни приложената бланка и да я изпрати до експерта на БДЗП по опазване на вида – д-р Владимир Добрев () до 10-ти юни.

По време на охраната ще се срещнете отблизо с една от най-редките птици на планетата и ще имате възможност да допринесете за нейното опазване. Вие избирате периода, в който може да се включите – между 7 и 31 август. Всяка сутрин ще бъдете оставяни на точката за наблюдение с бинокъл или зрителна тръба и взимани вечерта. При забелязване на опасност – падане на малкото от гнездото или причинено от хора безпокойство – ще подавате сигнал до ръководителя на екипа на охраната на гнезда, който ще е наблизо и ще реагира веднага. Необходимо е да сте подходящо екипирани за престой на открито сред природата и заредени с търпение и внимание към емблематичния вид.

През 2023 г. в охраната на гнезда се включиха 11 души, които бяха на пост общо 94 дни пред десет от гнездата на емблематичния вид. Успешно отгледаните и напуснали гнездата малки са 11 (48% от младите египетски лешояди в района). Освен охрана на гнездата, доброволците извършваха и мониторинг на двете площадки за допълнително подхранване и участваха в изземването на два млади египетси лешояда, които бяха откарани за доотглеждане в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора.

От 2013 г. насам повече от 105 доброволци от България и чужбина са участвали в кампанията, включително хора от Словения, Канада, Румъния, Унгария, Литва, Германия, Белгия, Англия, Франция и САЩ. Досега, благодарение на тяхната незаменима помощ, са спасени осем малки и успешно са напуснали гнездата си над 120 птици.

Дейността се извършва в рамките на проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“, финансиран по Програма за застрашени ландшафти (ELP) и се осъществява от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Югоизточното държавно предприятие (ЮИДП), Фондация „По-диви Родопи“ и BirdLife Европа и Централна Азия.