Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

„Бъди част от Плана“ – темата на Международния ден на биологичното разнообразие за 2024 е призив към всички да подкрепят прилагането на Плана за биологичното разнообразие.

Планът предлага възможности за сътрудничество и партньорства между различни страни – правителства, коренни народи и местни общности, неправителствени организации, законодатели, бизнеси и обикновени хора – всеки има роля и затова може да бъде част от него. Целта е спиране на загубата на биологично разнообразие в света.

Това ще окаже влияние върху шестнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP 16), която ще се проведе в Колумбия от 21 октомври до 1 ноември 2024 г.

Биологичното разнообразие включва многообразието от растения, животни и микроорганизми, както и генетичните различия в рамките на всеки вид – например, между сортовете култури и породите добитък, и разнообразието от екосистеми (езера, гори, пустини, селскостопански ландшафти), които поддържат многобройни взаимодействия между техните обитатели (хора, растения, животни).

Ресурсите на биологичното разнообразие са стълбовете, върху които изграждаме цивилизациите. Рибата осигурява 20% от животинския протеин за около 3 милиарда души. Над 80% от човешката диета се осигурява от растения. До 80% от хората, живеещи в селските райони на развиващите се страни, разчитат на традиционни растителни лекарства за основно здравеопазване.

Загубата на биологично разнообразие заплашва всички, включително здравето на хората. Доказано е, че загубата на биологично разнообразие може да увеличи зоонозите – болести, предавани от животни на хора – докато, от друга страна, ако запазим биологичното разнообразие непокътнато, то предлага отлични инструменти за борба срещу пандемии като тези, причинени от коронавируси.

Причините за намаляването на броя на много видове са свързани с човешки дейности.  С оглед на важността на общественото образование и осведомеността по този въпрос, ООН взе решение да отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие ежегодно.