Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

БДЗП започна опръстеняване на млади царски орли в България, като част от международна програма за проучване на вида. Използват се цветни пръстени, които могат да се наблюдават от разстояние. За България те са зелени, за Унгария – сини, за Словакия – оранжеви, за Македония – червени. Целта е да се открият местата от международно значение за опазването на вида, където се концентрират младите орли и да се установи обмена на птици между популациите.

Опръстеняване на царски орли в гнездата се прави за първи път България. По тази причина бяха опръстенени две малки в гнездо в Сакар планина, което се наблюдава постоянно от доброволци на Дружеството. Не бяха установени промени в поведението на възрастните птици след опръстеняването.

БДЗП моли всички любители на природата, при наблюдение на царски орли да следят за наличието на цветни пръстени.