Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Благодарение на съвместните усилия на БДЗП и БШПОБ, на община Поморие и на МОСВ в края на 2002 г. България удвои броя на своите Рамсарски места и разшири границите на три от съществуващите. Така нашата страна има вече 10 влажни зони с международно значение по смисъла на Рамсарската конвенция, общата площ на които е 20 306 ха. Петте новооябвени Рамсарски места са комплекс Беленски острови и о-в Ибиша (на р. Дунав), комплекс Поморийско езеро (край Поморие), лагуната Пода (край Бургас) и езеро Вая (край Бургас). Разширени са границите на три от предишните Рамсарски места – Атанасовско езеро, Комлекс Ропотамо /по-рано наричан Аркутино/ и Сребърна. Към тях се добавят перлите на северното ни Черноморие – езерата Шабла и Дуранкулак. Тази промяна отразява по-реално богатството на биологичното разнообразие в България и е основателна причина за гордост пред другите нации в света. Новообявените Рамсарски места “по право” ще станат част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000, изграждането на която е един от приоритетите на България в процеса на присъединяване към ЕС.

Така днес 30% от влажните зони с доказано международно значение в България вече са получили официално признание от страна на Конвенцията. Недвусмислено е установено, че у нас още 23 влажни зони, които отговарят на критериите на Конвенцията и трябва да се обявят за Влажни зони с международно значение, сред които са езерото Мандра, Варненско-белославския езерен комплекс, язовирите Овчарица, Розов Кладенец, Пясъчник, други влажни зони по поречията на реките Дунав и Марица. Българското дружество за защита на птиците е включило всички настоящи и потенциални Рамсарски места в мрежата от Орнитологично важни места и редовно следи за състоянието им и значението им за птиците в рамките на среднозимното преброяване на водолюбивите птици и други дейности, ориентирани към конкретни места. За едно от новите Рамсарски места – Пода, което е и защитена местност, БДЗП разработи и прилага на практика план за управление. Понастоящем Дружеството осъществява съвместен проект с МОСВ за изграждане на единна географска информационна система за настоящите и потенциалните Рамсарски места, която да улесни в бъдеще опазването и управлението им.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.