Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 20 декември 2022 г. на заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, на което се проведе дебат по предложението за Регламент за възстановяване на природата, българският министър на околната среда и водите – Росица Карамфилова, мотивирано защити необходимостта от въвеждането на правно обвързващи цели на Европейския съюз за възстановяване на природата.

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) приветства позицията на Министър Карамфилова. Преди броени дни БДЗП отправи апел за подкрепа на предложения Регламент за възстановяването на природата. България, и в частност българското министерство на околната среда, традиционно винаги е подкрепяло международните инициативи и норми, насочени към опазване на природата и биоразнообразието, с ясното съзнание, че това е начин, по който по успешно да бъдат постигнати и ангажиментите към българското общество за осигуряване на чиста и запазена околна среда.

В своя апел БДЗП изтъква, че предложението за Регламент относно възстановяването на природата предоставя най-добрата възможност за възстановяването на природата в България и Европа, подпомагайки биоразнообразието, климата и хората. Възстановяването на природата е най-добрата гаранция за приспособяване към климатичните промени, чрез подобряване на устойчивостта към засушавания, наводнения и други екстремни метеорологични събития и, не на последно място, допринася за подобряване и на продоволствената сигурност. Възстановяването на природата е несъмнено една от най-добрите инвестиции, които България може да направи в бъдещето на обществото ни.

Пълният текст на апела на БДЗП може да намерите ТУК.