Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Стрелба, капани, отрови. Милиони мигриращи птици са убивани незаконно всяка година по време на едно от най-удивителните събития в природата – миграцията.

За птиците граници не съществуват. Миграционните пътища пресичат страни, дори континенти. BirdLife International – най-голямата мрежа от природозащитни организации, работи заедно със своите партньори по света, сред които е и Българското дружество за защита на птиците,  за защита на мигриращите видове птици.
В кампанията “Fight for Survival” ще следим с притаен дъх зрелищните миграции на седем емблематични вида птици – бял щъркел, царски орел, египетски лешояд, осояд, пъдпъдък, гургулица и голямо черноглаво коприварче. Пред очите ни ще се разкриват различни опасности, с които те се сблъскват по време на своя дълъг път.

БДЗП е водещата организация в международната кампания при представянето на заплахите за египетския лешояд и дейностите по неговото опазване. За да бъде спасена най-бързо изчезващата хищна птица в Европа се създаде най-мащабният проект за опазване на лешояди, правен някога – „Нова надежда за египетският лешояд“. В него БДЗП, заедно с още над двайсет организации и институции в 14 страни от Европа, Близкия Изток и Африка, доказват, че политически граници не съществуват, когато е необходимо да се спаси от изчезване един световно застрашен вид.

Кои са „Великолепните седем“:

Голямо черноглаво коприварче
Ловуването на тези птици за храна е често срещана практика в Средиземно море. В Кипър търговията с ресторанти на черния пазар се оценява на 15 милиона евро . Това е и причина за незаконното избиване на стотици хиляди мигриращи птици всяка година.

Пъдпъдък
В Египет пъдпъдъците са ловувани за храна от поколения. Днес обаче, в области като езерото Бурулус, бракониерството е голям проблем, тъй като се използват звукови устройства,  привличащи многобройно количество птици , които се убиват с комерсиална цел.

Гургулица
Популацията на този рядък вид гълъб намалява все повече в цяла Европа, но продължава да попада под незаконнен острел в Средиземноморския регион. Над 70 000 гургулици биват убивани само на Йонийските острови  в Гърция всяка пролет.

Бял щъркел
За съжаление, тази любима, близка и свързана с културата в редица страни пица, често се преследва с трофейна цел.  Само в Ливан хиляди щъркели биват убивани всяка години, докато многобройни ята мигрират през страната.

Царски орел
Световно застрашеният царски орел, който все повече губи своите местообитания, също е преследвана от бракониери. В Унгария целенасоченото отравяне представлява една от основните заплахи за оцеляването на този рядък вид. В момента у нас БДЗП реализира LIFE проект, целящ възстановяване и подобряване на ловните местообитания на царския орел – „Земя за царския орел“.

Египетски лешояд
Египетският лешояд е най-бързо изчезващата хищна птица в Европа, като само за последните 30 години популацията му на Балканите е намаляла с над 80%. Заплаха №1 са отровите, следвани от токов удар, бракониерство и острел. Разберете повече за природозащитните усилия за неговото опазване на www.LIfeNeophron.eu

Осояд
В миналото всяка година над 5000 осояда са били убивани по време на миграцията им през италианския пролив Месина. Но благодарение на предприети природозащитни мерки в края на 80-те години на XX век броят на бракониерските действия драстично намалял, което е доказателство, че промяната е възможна.

Как да помогна?
1. Разпространи информация за кампанията Flight for Survival и заплахите за мигриращите птици като споделиш в социалните мрежи

2. Направи дарение тук

Разбери повече на www.flightforsurvival.org

 „Великолепните седем“ – “Fight for Survival” е кампания, създадена от BirdLife Европа и Централна Азия за повишаване на осведомеността относно незаконното убиване на птици в Италия, Хърватия, Кипър, Гърция, Египет, Ливан, Унгария и България, както и техните природозащитни дейности за борба с това.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.