Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Вече има размножаващи се къдроглави пеликани в новата гнездова колония на вида, разположена в блато Песчина, в природен парк „Персина“. В момента в гнездовата колония има 40 птици, като няколко двойки къдроглави пеликани мътят, други подготвят гнездата си, а трети копулират.

Това е огромен успех за създателите на изкуствените наколни дървени платформи в блатото Песчина, на една от които днес за четвърта поредна година са наблюдавани гнездящи къдроглави пеликани. Размножителният сезон за тях е започнал в началото на март, съобщава екипът на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), който редовно провежда мониторинг на колонията. Освен, че успява да наблюдава вече гнездящите пеликани, екипът събра и данни за други видове водолюбиви птици, обитаващи блатото Песчина, в природен парк „Персина“.

Припомняме, че миналата година през юни от втората гнездяща колония на къдроглавия пеликан в страната излетяха девет малки пеликанчета, отгледани от девет двойки.

Колко малки къдроглави пеликана ще излетят тази година от поддържан резерват „Персинки блата“ очакваме да разберем през юни, благодарение на ежеседмичното наблюдение върху състоянието на колонията, което се осъществява от дирекцията на природен парк „Персина“ и БДЗП.

Грижата за новосформираната гнездова колония на защитения къдроглав пеликан в България не се изразява само в проверка на нейното състояние, но и в поддържане на наколните дървени платформи в добро състояние, така че да осигуряват сигурно и безопасно място, на което пеликаните да могат да отглеждат своите малки.

И тази зима, много преди началото на размножителния сезон, доброволци от БДЗП и служители на природния парк, успяха да окосят достатъчно количество тръстика, с която да покрият платформите за гнездене на пеликаните. Така те дават по-голям шанс на птиците да намерят благоприятна среда за размножаване.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.