Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Проект на Електроразпределение Юг и БДЗП предвижда обезопасяване на въздушни електропроводи в област Бургас

Висока смъртност на птици през последните 30 дни установиха експертите на БДЗП в рамките на проучването на опасните участъци от електроразпределителната мрежа около Бургас. Проучването е част от проекта „Безопасна мрежа за бургаските езера“ (LIFE Safe Grid for Burgas) по програма LIFE на Европейския съюз, осъществяван от Електроразпределение Юг и Българско дружество за защита на птиците.

След началото на периода на интензивна есенна миграция на птиците от средата на август в района на Бургаските езера бяха открити над 300 мъртви индивида от 13 различни вида птици.

Щъркели

Възрастен орел змияр

Воден дърдавец

Птиците са загинали основно от токови удари при кацане върху необезопасени електрически стълбове от мрежата за средно напрежение и в единични случаи от сблъсък с въздушни проводници. Най-многобройните жертви са белите щъркели – за последния месец са установени 237 загинали индивида. Сред другите чести жертви са видове като орел змияр, обикновен мишелов, обикновена ветрушка, забулена сова, горска ушата сова и други.

Орнитологичната „магистрала“ Via Pontica прекосява района на Бургас и формира тесен фронт на миграция в региона. Това води до струпването на огромно количество птици (щъркели, пеликани, дневни грабливи птици и др.) в район с много голяма гъстота на рискова електрическа инфраструктура. Птиците често използват електрическите стълбове за почивка или прелитат през гъстите мрежи от надземни проводници, обкръжаващи Бургаските езера от всички страни, което предизвиква множество инциденти. Целта на редовния мониторинг, извършван от БДЗП, е да се локализират най-опасните за птиците електропроводи, които в последствие ще бъдат обезопасени от Електроразпределение Юг в рамките на проекта, като по този начин ще се предотврати смъртността сред дивите птици, ще се намалят авариите и ще се подобри захранването с електрическа енергия на жителите и бизнеса в района.

Проектът на Електроразпределение Юг предвижда:

  • 52 км въздушни електропроводи да се положат подземно
  • Монтаж на защитни изолации на 2000 стълба от мрежата
  • Монтаж на 2000 бр. дивертори (светлоотразители) по електропроводи
  • Изграждане на 18 нови трафопоста и 1 нова възлова станция.

Проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на въздушни електропроводи около бургаските езера” („LIFE20 NAT/BG/001234 LIFE Safe Grid for Burgas”) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз и се изпълнява от разпределителното дружество в Югоизточна България „Електроразпределение Юг” (част от EVN) в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Повече за проекта можете да прочетете на: http://lifesafegridforburgas.bg/bg/

Снимки: Владимир Младенов