Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През април започва най-активният сезон за събиране на данни за гнездящите птици в България. БДЗП приветства всеки, който иска да се включи в  инициативата и да допринесе за изготвянето на Атласа, като събира данни за птиците, независимо, дали е начинаещ любител или опитен орнитолог.

Най-лесният начин да участвате е като се регистрирате нa https://smartbirds.org/ и качите на телефона си мобилното приложение SmartBirds Pro. Дори и начинаещите могат да допринесат за изготвянето на Атласа, като записват в мобилното приложение SmartBirds Pro видовете, които познават и степента на вероятност за гнездене.

През 2021 г. стартира работата по изготвянето на Втория атлас на птиците в България. Разработената интернет страница на Атласа представя целите и методиката на атласа, както и интересни новини и факти за птиците. В базата данни SmartBirds е включен модул „Атлас“, където всеки участник може да си избере квадрати, които желае да изследва. За всеки избран квадрат участникът може да вижда списък на видовете, които е открил, както тези, които са регистрирани там в рамките на картирането за Първия атлас на гнездящите птици в България (Янков, 2008). Системата позволява за всеки квадрат да се види списък на „търсени“ видове. Това са видове, установени по време на предния квадрат, но непотвърдени след 2016 г.а там. Така всеки с вкус към откривателството може да посвети време на търсене на определени видове при посещение в даден район на страната.

През полевия сезон на 2021  г. данни за гнездящите птици бяха събрани в 1026 UTM квадрата 10х10 км. Общият брой на наблюденията, постъпили в базата данни SmartBirds, e 125 456. Установени са общо 351 вида птици. Разбира се, не всички от тях са гнездящи, но информацията за мигриращи и летуващи видове също е важна.

Червена чинка

Червената чинка е един от редките видове с открити нови находища през 2021 г., © Николай Колев

Методиката за Атласа на гнездящите птици се състои от две основни части: 1) проучване на обилието на птиците и 2) картиране на редки, нощни и колониални видове. Проучване на обилието на птиците включва две посещения през размножителния период за един час в квадрати 1х1 км. Във всеки квадрат 10х10 км се проучват 4 такива случайно избрани квадрата 1х1 км. Точното прилагане на тази методика изисква известно усилие и предварително планиране на излетите.  Прилагането ѝ обаче във възможно най-голям брой квадрати е важно, тъй като тя позволява повторяемост след време и съответно установяване на промени в популациите на птиците. Данните, събрани чрез нея, могат да се ползват и за моделиране на разпространението на голям брой видове, както и за изчисляване на числености на популациите. През 2021 г. тази методика беше приложена в 99 квадрата и бяха установени общо 215 вида птици. Максималният установен брой видове в квадрат чрез този метод е 77.

Партньори в изготвянето на Втория Атлас на птиците в България са Националният природонаучен музей – БАН, Шуменският университет “Епископ Константин Преславски“ и Фондът за дивата флора и фауна. Благодарим за партньорството и каним и други организации да се присъденият към инициативата.

Благодарим и на всички, които ползват SmartBirds Pro и събират данни за птиците! През 2021 г. това са 270 души.  Всички те имат принос за по-успешното изпълнение на природозащитните дейности на БДЗП.

Карта

Общ брой установени видове по квадрати през размножителния период през 2021 г.

 

Карта

Модулът атлас в SmartBirds, където учстниците избират квадрати за проучване в рамките на Атласа на птиците.

 

Карта

Площадки за проучване в квадрат 10х10 км, визуализирани на мобилно устройство. В червено са четирите случайно избрани еднокилометрои квдрати. Със синьо са резервните, които се проучват, ако някои от основните са недостъпни.

 

Пример за проучена площадка 1х1 км в рамките на един час, съгласно методиката за проучване обилието на птиците.