Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

И тази пролет ви приканваме да прекарате време сред природата със специална мисия – мониторинг на широко разпространените видове птици у нас. По този начин ще допринесете за събирането на данни, които ще служат за оценка на състоянието на птиците и на средата, която те обитават.

Мониторингът на широко разпространените видове птици в България се организира за 16-та поредна година от БДЗП, като при последната оценка на състоянието на видовете бяха оценени общо 76 вида птици. Намаляващите са 16%, увеличаващите и тези със стабилни категории на тенденции са 25%, и оставащите 34% нямат ясно определена посока в тенденциите. За да достигнем до тези изводи ползвахме наблюденията от над 300 места за броене, наречени „пробни площадки“.

За да продължим да следим състоянието на птиците около нас, е нужно да продължим с мониторинга на предварително определените пробни площадки.  Всяка от тях е с големина 1 кв. км и обхождането му отнема между 1-2 часа. Нужно е всяко място да се посещава два пъти между 15 април и 15 юни и да се запишат наблюдаваните птици. Колкото повече години се проследява развитието на едно място, толкова по-интересни са наблюденията и изводите за промените на средата, която видове обитават.

Обръщаме се към всички любители на птиците, които вече имат места за броене или желаят да се включат в броенето. Включването на нови места и наблюдатели ще ни позволи да оценим състоянието на още повече видове и да обхванем райони, където не се провежда преброяването.

За да се включите е нужно да следвате инструкцията тук. Всички инструкции и ръководства може да изтеглите от линка тук. Предпочитаният вариант за записване на наблюденията е с приложението SmartBirds Pro, което има специален модул наречен МОВП. Към момента приложението е само за Андроид. Алтернативен начин е записване на наблюденията в хартиения полеви формуляр и последващото им въвеждане в сайта SmartBirds.org.

Вижте най-често задаваните въпроси за мониторинга тук. Резултати от предходни години може да видите тук.
Посветете само няколко часа сред природата и станете част от МОВП 2019!