Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Владимир Младенов

В периода 19–27 август доброволци ще се съберат за пореден път на природозащитен лагер в близост до Атанасовско езеро, за да допринесат към дейностите на БДЗП, свързани с подобряването на местата за гнездене и почивка на птиците. Това ще бъде 34-то издание на традиционната бригада, в която участват хора с отношение към природата и изпълнени с ентусиазъм да дадат своя принос за опазването ѝ.

Основните цели на природозащитен лагер „Атанасовско езеро“ са:

  • да се поддържат и подобряват местата за почивка и гнездене в езерото и околните влажни зони, важни за птиците;
  • да въвлече и запознае доброволците със заплахите за птиците и влажните зони, създавайки повече посланици на природозащитните проблеми.

По време на бригадата доброволците ще се включат в комбинация от практически и образователни дейности.

Тази година задачите, които си поставяме, са:

  • Извършване на поддържащи дейности на съществуващите изкуствени острови за гнездене и почивка на птици. Тези съоръжения са построени от доброволци в рамките на предходни бригади и имат изключително важна функция за някои видове птици в езерото. На тях ежегодно гнездят различни видове рибарки и дъждосвирци. Извън гнездовия период островите се ползват за нощувка и почивка от къдроглави пеликани и много други видове водолюбиви птици. Участниците в лагер „Атанасовско езеро“ ще имат възможност да се запознаят отблизо с тези важни за птиците съоръжения и да допринесат за тяхното съществуване в бъдеще.
  • Извършване на теренни проучвания на птиците в езерото, успоредно с дейностите по островите. Всеки ден два екипа, водени от опитни орнитолози, ще наблюдават птиците в района на езерото. Единият екип ще проучва есенната миграция на реещите птици (щъркели, пеликани, жерави, грабливи птици) от стационарна точка близо до лагера. Това е най-традиционната дейност на лагера, която се извършва още от първите му издания преди повече от 40 години. Основният вид птица, която мигрира по това време на годината, е белият щъркел, а рекордният брой преминаващи на ден индивиди достига 70 000. Вторият екип ще извършва проучване на водолюбивите птици в езерото. По време на миграция Атанасовско езеро е важна спирка за почивка и хранене на огромно разнообразие от видове. Доброволците ще могат да наблюдават групи от десетки хиляди птици, включващи различни видове чайки, дъждосвирци, патици, чапли и много др. Следенето на числеността на птиците, както и местата за хранене и почивка, които използват, е ключова информация за тяхното опазване. Участниците в лагер „Атанасовско езеро“ ще имат възможност да помогнат за извършването на тези изследвания и да натрупат опит в разпознаването и преброяването на различни видове птици.
  • Дейности в защитена местност „Пода”. Участниците в лагера ще имат възможност да посетят защитената местност и природозащитен център на БДЗП – ПЗЦ „Пода”, едно от най-богатите на орнитологично разнообразие места в страната – 315 вида птици. В рамките на лагера ще се извършат множество дейности, свързани с подобряване на местообитанията за гнездене и хранене на птици в защитената местност, както и поддръжка на природозащитният център.

Повече информация за условията за участие и формуляра за участие може да намерите в линка: https://tinyurl.com/5ffkjwtu

Очакваме ви!

Природозащитен лагер „Атанасовско езеро 2023” се извършва в рамките на дейностите на проект „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път – LIFE18/NAT/NL/000716” финансиран от програмата LIFE на ЕС.