Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Кампанията за набиране на доброволци за охрана на гнезда на египетски лешояди –  „Дари себе си“, отново е в ход. В очакване сме на новите стражи на един световно застрашен живот. Готови ли се да „дарите себе си“ – за първи път или пореден? И да се потопите в красотата на едно от най-уникалните природни кътчета в страната – Източни Родопи.

Какво се случи досега:

От началото на кампанията „Дари себе си“ през 2014 до момента се включиха над 50 доброволци, включително гости от Канада, Литва, Германия и САЩ.
През септември 2015 г., благодарение на сигнал на охранител на гнездо в северна България – Краси Манев, бе спасено единственото малко египетско лешоядче в Ломовете. Досега с помощта на охранителите са спасени общо 10 малки.
Информация за кандидатите:

Необходимо е доброволците да бъдат поне 7 последователни дни на терен в периода 1 – 25 август. Кандидатите трябва да имат готовност да прекарат светлата част на деня (понякога при лоши метеорологични условия) в наблюдения и водене на орнитологичен дневник; да спазват методиката и указанията за поведение. За дейността няма осигурени средства, затова е необходимо доброволците сами да покриват разходите си по време на престоя.
Защо охрана на гнезда:

Охраната на гнезда минимизира риска от безпокойство и бракониерство, които са рискови фактори в периода на мътене. След излюпването на малките, наблюдаваме гнездата, за да предотвратим случайно падане от гнездото или неуспешен първи полет.
Опазването на живота на всяко едно малко египетско лешоядче е от ключово значение за подсигуряване бъдещето на вида у нас. България в момента приютява около 35% от популацията на египетския лешояд на Балканите. Установената тенденция в страната е повече от тревожна – за последните 30 години видът е намалял с 80%.
Включи се в кампанията за доброволци за охрана на гнезда „Дари себе си“! Свържи се с:
Владимир Добрев, Отговорник приодозащитни дейности за България, БДЗП, LIFE проект „Нова надежда за египетския лешояд“ – vladimir.dobrev[@]bspb.org, 0878599381

Може да научиш повече за част от досегашните доброволци и сътрудници тук.

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.