Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Всяка година на 2 февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони, за да насочим вниманието на човечеството към важната роля на влажните зони за хората и планетата. Тази година темата на деня е „Влажните зони – устойчиво бъдеще за градовете“. Целта е да се подчертае важната роля на влажните зони в процеса на урбанизация и ключовото им значение за по-добрия начин на живот в големите градове.
Четири милиарда души -почти половината от населението на Земята, днес живеят в градовете. Очаква се до 2050 година тази цифра да се увеличи, защото много повече хора се преместват в по-големите градове, търсейки работа и по-добри възможности за развитие. Урбанизацията е ключов фактор в съвременния живот и най-голямата тенденция на нашето време. Урбанизацията определено променя мястото, където ще живеят хората в бъдеще и начина, по който ще живеят. Прогнозите сочат, че мегаполисите – големите градове с население от над 10 милиона жители, ще се увеличат от 31 до 41 до 2030 година.

Бързо нарастващото население в градовете е огромно предизвикателство за местните власти, които трябва да гарантират, че градовете могат да предоставят основни услуги, като настаняване, транспорт и вода, безопасност и устойчивост, като предлагат и една по-чиста и здравословна среда за живот.

При буря влажните зони, разположени в градовете или в близост до тях, поемат по-големите количества валежи, като така намаляват наводненията и предотвратяват бедствията и последвалите разходи за възстановяване. Крайбрежната растителност, обгръщаща влажните зони, действа като филтър за битови и промишлени отпадъци и допринася за подобряване на качеството на водата.
Освен като източник на вода, крайградските влажни зони са и зелени места, които могат да бъдат използвани за отдих, туризъм и спорт, като по този начин укрепват здравето на градското население.

Бързият темп на развитие на градовете е основна заплаха за опазването на влажните зони и тяхното разумно ползване. Тъй като днес градовете се разрастват много бързо и търсенето на свободни пространства се увеличава, тенденцията е на влажните зони се гледа като на пустеещи и ненужни места, в тях се изхвърлят отпадъци или те биват преобразувани за други цели на човека.
Когато влажните зони са запазени и се използват устойчиво, те предоставят на градовете множество ползи – икономически, социални и културни. Градовете, в които или близо до които има влажни зони, могат да гледат на тях като на преимущество и ценност и следователно могат да бъдат включвани в плановете им за развитие и управление.

В света днес има много примери за градове, които са се ангажирали с устойчиво управление на своите влажни зони. Затова и градовете се насърчават да приемат политики и действия, които да помагат за опазването на влажните зони. През октомври 2018 г., в Дубай по време на 13-тото заседание на страните по Рамсарската конвенция за влажните зони ще бъдат обявени първите градове, които ще получат акредитация за влажните зони в рамките на Конвенцията.

Надеждите са тези градове – пионери да послужат като катализатор и да вдъхновят към действия и други градове по пътя на устойчивото управление на влажните зони в тях.
Във връзка с Международния ден на влажните зони, на 2 февруари 2018 г. (петък) Природозащитният център на БДЗП „Пода“ до Бургас организира екскурзия за ученици в защитената местност, водена от опитен орнитолог, който ще ги запознае с редки и застрашени птици, ще им покаже как се определят птици в дивата природа и ще им разкаже удивителната история на „Пода“.