Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Днес, в София, бяха наградени отличените в годишната кампания „Аз пазя горите и орлите на България”.  9 души в 8 номинации получиха своите награди. Кампанията се организира за пета поредна година от Българско дружество за защита на птиците и Изпълнителна агенция по горите.

Целта на кампанията е да отличи добрите практики в борбата с престъпленията срещу дивата природа и да постави фокуса на общественото внимание върху проблема. Наградите са стимул за участниците заради тяхната добра работа и за това, че усилията им имат смисъл. Всяко малко действие има смисъл за положителната промяната в нагласите на обществото по важни въпроси като опазването на биоразнообразието и природата като цяло.

Журито оцени номинациите по следните критерии: Природозащитна значимост, социален ефект, инициативност, познаване законодателството, оригиналност в подхода, мащабност и постоянство, като за всеки от критериите журито постави оценка от 1 до 10.

Ето и осемте наградени тази година:
–    Димитър Куманов, член на Риболовен клуб „Балканка“. Номиниран е от Иван Пандъков за активната му гражданска позиция и действията му по опазването на българските реки.
–    Калина Полякова, ландшафтен архитект, Бургас. Номинирана е от Нели Николова, одитор в НЕПКОН за действията по спасяване на редки видове животни при саниране на сгради и кастрене на дървета.
–    Инж. Филип Ковашки – главен експерт в РДГ София. Той е номиниран от инж. Стоян Тошев, заместник – директор на РДГ София за спасяването на две малки сърнета, взети противозаконно от природата.
–    Стилиян Стоянов и Ивайло Найденов от Дирекция „КОТГ“ на ИАГ. Те са номинирани от инж. Николай Пиронков, Директор дирекция „КОТГ“ на ИАГ за непримиримостта си срещу бракониерските прояви насочени към унищожаването на животинските съобщества и изсичането на ценни дървесни видове и активните си действия в тази посока.
–    Десислава Алексова, преподавател. Номинирана е от Петя Шереметова от БФБ за активни действия по опазването на защитения вид теснолистен божур и обявяването на нова защитена зона.
–    Инж. Алекси Тодоров е лесовъд от ДГС – Берковица. Номиниран е от Зорница Стратиева от АПБ за за установяване на незаконни сечи и предприемането на адекватни мерки след това.
–    Живко Димитров – началник ГСУ в ДГС-Стара Загора. Номиниран е от Йордан Сарилиев, Директор, „СЦДП“ ДП-ТП „Дунав“  за установяване на незаконна сеч и предприемането на адекватни мерки след това.
–    Антон Вутов, ръководител „СЦДП“ ДП-ТП „Дунав“. Номиниран е от инж. Йордан Сарилиев, Директор на „СЦДП“ ДП-ТП „Дунав“ за установяване и предотвратяване на два случая на бракониерство в началото на 2018 г.

Наградените получиха плакет, грамота и парична награда от 150 лева. Всички хора, направили номинация също получиха грамота за активна гражданска и професионална позиция.
Специална награда беше връчена и на списание „Гора“, чийто журналисти отразяваха активно новините по проекта и кампанията „Аз пазя горите и орлите на Бюлгария“.

На пресконференцията беше направен обзор на петте издания на кампанията досега. Общо 48 от получените 50 номинации са отличени в кампанията, за което са наградени 56 души.

Кампанията се организира от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Горите на орела“, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз.

Повече информация за кампанията и номинациите можете да намерите на сайта на проекта.