Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българска фондация за биоразнообразие (БФБ), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дружеството за защита и опазване на природната среда в Албания (PPNEA) организирахме международен уебинар, който се проведе в платформата ZOOM, на тема: „Опазване и устойчиво използване на солените влажни зони в Черноморския и Средиземноморския регион“, отбелязвайки Световен ден на влажните зони – 2 февруари 2022 г.

Тринадесет участници от девет европейски страни представиха различни природни места – Атанасовско езеро, Пода и Поморийско езеро, Нарта Салина (Албания), Камарг (Франция), Кадис (Испания), Улцин (Черна гора) и др. Лекторите споделиха най-добрите практики за устойчиво използване на солените влажни зони, които могат да бъдат репликирани на други места. Освен местата, лекторите представиха и организациите, които работят в представените влажни зони  и основните техники за управлението им. Важна част от уебинара беше да се демонстрират ползите за хората и природата, което беше тазгодишната тема на честване на Световния ден на влажните зони.

Всяка презентация, представена на уебинара, може да се гледа отделно, като във видеото са включени включително въпросите и отговорите към всеки лектор.

Презентации:

BULGARIA

 

·       Diyana Kostovska, BBF project manager

·       Dimitar Popov, Green Balkans, project manager

·       Petar Iankov – BSPB, ornithologist

·       Biliana Desheva, visual artist

ALBANIA ·       Xhemal Xherri – PPNEA project manager
FRANCE

 

·       Brigitte Poulin & Marc Thibault, Research scientists at Tour du Valat Research Institute

·       Philippe Lambret – Dragonfly expert, Project Leader Odonata Conservation

ITALY ·       Graziano Caramori, Istituto Delta
SPAIN ·       Juan Martin, Salarte
PORTUGAL ·       Marcia Vaz Pinto – Salina GREEN
GREECE

 

·       Manolia Vougioukalou, Conservation Project Coordinator, Hellenic Ornithological Society, BirdLife Greece
MONTENEGRO ·       Bojan Zeković, Center for Protection and Research of Birds, BirdLife Montenego
CYPRUS ·       Melpo Apostolidou, Project Coordinator, Birdlife Cyprus

 

Език: Английски

Програма: може да изтеглите програмата от тук

Контактите на организаторите:

https://lagoon.biodiversity.bg/en/ / https://bspb.org/en/  / https://ppnea.org

За повече информация можете да се свържете с Дияна Костовска (БФБ)