Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Новооткритата двойка, © Ивайло Клисуров

Преди броени дни експерти от БДЗП и Зелени Балкани регистрираха нова двойка ловни соколи в природата! Първоначално бе наблюдавана мъжка птица и младо малко, тъкмо напуснало гнездото, а впоследствие бе потвърдено и присъствието на женска. След няколко дни в опити за заснемане и наблюдение на птиците отблизо упоритостта ни даде своите плодове и, не само че установихме, че се касае за двойка с малко, но и че родителите са излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани през 2019 година. Те са освободени в природата през същата година, в рамките на дългогодишните усилия на организацията за възстановяване на вида по проект „Завръщане на ловния сокол в България“.

Припомняме, че след десетилетия без установено гнездене на вида у нас, това е едва втората потвърдена двойка, която се размножава успешно. Първата двойка бе мониторирана от екипите на Зелени Балкани и БДЗП, след като бе открита през 2018 г. Птиците от тази двойка също бяха от поколение, излюпено и отгледано в Спасителния Център през 2015 г. и впоследствие освободено в дивата природа.

Новооткритата двойка, © Ивайло Клисуров

Новооткритата двойка, © Ивайло Клисуров

Новината за поредната двойка ловни соколи в дивата природа на България е от историческо значение за природозащитата у нас. За екипа на Зелени Балкани, тя е и много удовлетворяваща, защото, за пореден път доказва смисъла на над десетгодишен труд по размножаване и освобождаване на ловни соколи. Това потвърждава, че прилаганият подход е ефективен и сигурен метод за завръщането на вида у нас и подсилване на неговата популацията!

Дейностите по опазване на ловния сокол се осъществяват в рамките на проект „Живот за сокола“ (LIFE20 NAT/BG/1162), който обединява усилията на 7 организации от България, Румъния, Германия и Холандия. Проектът е финансиран по програма LIFE на Европейската комисия.