Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Владимир Младенов

В края на месец август екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) успешно улови и постави сателитен предавател на възрастен мъжки розов пеликан в района на Бургаското езеро. Освен това екипът ни успя и да опръстени възрастна женска птица от същия вид. Това е вторият розов пеликан с предавател в България. Припомняме, че през 2021 г. розовият пеликан Вая стана първата птица от вида си с поставен предавател в нашата страна.

Самото устройство тежи едва няколко грама. Предавателят се поставя на специален участък от крилото на птицата, където да не създава неудобство за нея. Маркираните птици много бързо привикват с предавателите и могат да осъществяват ежедневните си дейности безпроблемно.

Веднага след манипулацията и двата розови пеликана са освободени. Към момента данните от предавателя показват, че маркираният розов пеликан е все още в района, като се храни активно в Бургаското езеро, а нощува по дигите в Атанасовско езеро.

Поставянето на предаватели на розов пеликан се извършва за първи път в България и е голям напредък в изследването на този вид. Чрез данните от пръстените и сателитната телеметрия учените могат да проследят движенията на птиците и да локализират местата, където пеликаните се хранят, нощуват, почиват, мигрират, зимуват и гнездят. Освен това се получават ценни данни за скоростта, височината и начина на полет, при това в реално време. Благодарение на предавателите ще разберем повече за екологията, придвижванията и заплахите за вида, което ще ни помогне да планираме и предприемем бъдещи природозащитни мерки за неговото опазване.

С това общият брой на маркираните с предаватели пеликани в нашата страна стана осем – два розови и шест къдроглави.

Дейностите по опазване на къдроглавия и розовия пеликан се осъществяват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма Life на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.