Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През септември т.г. по време на орнитологичен тур, воден от експерти на БДЗП по Северното Черноморие, беше наблюдавано мъжко пустинно каменарче (Oenanthe deserti) в първо зимно оперение. По GSM на мястото бяха повикани и други членове на Дружеството, които също наблюдаваха рядката птица. Това е второто наблюдение на този нетипичен за Европа вид у нас. Птицата беше заснета с видеокамера и с фотоапарат. Конкретните данни за наблюдението заедно с доказателствения материал ще бъдат представени по надлежния ред на Българския Национален комитет по редките видове към БДЗП (BUNARCO) за разглеждане и приемане на наблюдението.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.