Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На първи март беше първата за тази година залесителна акция на БДЗП в Западна Странджа и Сакар. Активистите на БДЗП – Хасково засадиха 22 фиданки на черна топола. Инициативата е отговор на констатираното през последните години от експертите ни скоростно унищожаване на местообитанията на световнозастрашения царския орел у нас. Намяляват и подходящите за строеж на гнезда дървета. Видът на залесените дръвчета е специално подбран – дивата черна топола е по-дълголетна и по-устойчива на заболявания от хибридните тополи. Освен залесителни акции, дългогодишната програма на БДЗП за опазване и увеличаване числеността на царския орел включва научни изследвания, конкретни прородозащитни мерки, образователни дейности.