Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През изминалите почивни дни участниците в курса „Близки срещи с птиците“ от Бургас, Варна и София проведоха първите си излети и преживяха първите си незабравими моменти от срещите с птиците. Най-разнообразни видове птици наблюдаваха в Бургас, което е напълно естествено, тъй като Бургаските езера са едни от най-важните райони за водолюбивите птици в страната. Сред най-интересните видове, забелязани там, е лопатарката, която вече се е завърнала от местата на зимуване.

Край морето на север, в Морската градина на Варна, също бяха наблюдавани много видове, включително и мигриращите, които вече започнаха да се завръщат. Сред най-неочакваните и интересни видове там бе червеноглавото кралче.

Хора, участници в курса

© Йордан Христов

Двете групи с курсисти от София също излязоха на първия си излет – едната в околностите на София, край Панчаревското езеро и язовир Искър, а другата – в Южния парк. Независимо че едните наблюдатели бяха в сърцето на града, а другите – в по-дива местност, и двете групи имаха интересна среща с подранил мигрант, при това много колоритен – папунякът. Заради студа, не само в околностите на София, но и в самия град, бе наблюдавана и червенушка – птица, гнездяща във високопланинските гори, която слиза в низините само през зимата.

Папуняк, © Станислав Димитров

Папуняк, © Станислав Димитров

Вълнуващи са срещите не само с неочакваните гости, но и с любимите птици около нас – гласът на синигерите и червеногръдките, които вече пеят, радваше всички.

Разказите за вълнуващите срещи с птиците предстоят и ние с радост ще ви ги споделяме.

Второто издание на курса за обучение „Близки срещи с птиците“ включва 142-ма любители на природата, които ще се научат как да разпознават и наблюдават птиците в естествената им среда. Заниманията се провеждат за хора от различна възраст и с професия от 11 града в България като част от проекта „Граждани за природата“.

Червенушка, © Ирина Матеева

___________

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“