Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Уви, това не е нелепа шега или абсурдно твърдение. Още преди да са изградени самите вятърни генератори по Северното Черноморие, те наистина започнаха да убиват. През септември 2004 г. на около километър североизточно от село Българево беше издигната мачта за измерване параметрите на вятъра в един от бъдещите ветрови паркове на фирмата „Инос – 1“. Само за 4 посещения на участъка под поддържащите я стоманени въжета бяха намерени 3 птици, загинали от сблъскване с тях. Първата документирана жертва на вятърните генератори в България се оказа чинка.

Последваха я пъдпъдък и кос – също нощни мигранти, които не са издържали смъртоносния слалом в района на нос Калиакра – Българево. С пълно нехание към природата десетилетия наред в един от последните участъци българска степ и в един от най-оживените прелетни кръстопътища на птиците в Европа са издигани всякакви безумни съоръжения. Че са безумни е видно от това, че немалка част от тях, включително и печално известната съветска заглушителна и предавателна станция, вече не действат (но и не са демонтирани и продължават да препречват пътя на прелетните птици).

Линии за пренос на електроенергия пресичат буквално надлъж и нашир целия район от носа до Каварна, антени, комуникационни мачти, метални стълбове. На ред е появата на новото безумие, което ще препречи и последните пролуки за мигрантите в района – вятърните генератори. Те няма да бъдат няколко, няма да бъдат и няколко десетки – само на първо време няколко фирми се готвят да изградят стотици предимно 120-метрови мачти с 80 метра размах на перките!
Показаните на снимките 3 жертви за 4 нощи (макар те да са само това, което не е събрано от нощните хищници) са от едва няколко квадратни метра преградна площ на тънкоснагата антенка. При вятърните генератори обаче ще става въпрос за десетки или стотици декари преградено със смърт за птиците небе! С пълна отговорност може да се прогнозира, че осъществяването на новото безумие в района на Северното Черноморие ще бъде гибелно за мигриращите реещи се и дори за пойните птици. С още по-голяма сигурност то ще бъде край за източноевропейската популация на пъдпъдъка, който лети през нощта и на малка височина и който се концентрира именно в района на крайбрежието и особено около нос Калиакра.

Официално становище за това дали бъдещите вятърни генератори в посочения район ще бъдат опасни за птиците се подготвя от колектив орнитолози от Института по зоология на БАН в София.