Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В събота, 22.10.2005 г., в град Маджарово се проведе празник на фермата. Главен организатор на събитието беше Асоциацията за редки местни породи. Партньор в организацията и провеждането на празника бе Природозащитния център „Източни Родопи“ на БДЗП. Както е известно, от години БДЗП работи за насърчаване отглеждането на вестни породи домашни животни като устойчив и естествен начин на обезпечаване на храна за лешоядите.

На атрактивните щандове бяха изложени късороги родопски говеда, каракачански овце, сиви говеда, каракачански кучета и много продукти на биологичното производство в България.

Природозащитният център на БДЗП в Маджарово представи дейностите на дружеството в района на Източните Родопи на собствен щанд, като акцентът,  разбира се, бяха лешоядите и промоцията на екстензивното стопанисване на домашните животни.

Няколкостотин човека посетиха центъра и се запознаха  с интерактивната изложба, посветена на лешоядите. Научиха за разностранната природозащитна дейност на БДЗП, насочена към опазване на уникалната природа на Източните Родопи. Празникът беше украсен от звука на родопски кабагайди, изпълнение на народни танци от местни детски ансамбли и дегустация на вина.

Много фермери от Източните Родопи изявиха желание празника да се провежда всяка година, с възможност много от тях да представят продукцията си.

БДЗП благодари на всички доброволци, които активно се включиха в организацията на празника!