Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

За трета поредна година къдроглавите пеликани, които гнездят на наколната дървена платформа в блатото Песчина в Природен парк „Персина“, очакват своите малки. Към момента гнездящите двойки пеликани са 9. Това доказа едно от редовните наблюдения, проведено наскоро от експерти на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и ДПП „Персина“ – гр. Белене.

Тази колония на къдроглави пеликани е най-късно гнездящата в Европа. Новосформираната колония птици мътят, което за специалистите е добър знак за успех и през този размножителен сезон. Вече се появиха и първите розови пеликани, които могат да направят опит за гнездене.

През 2016 г. за пръв път от 60 години насам бе сформирана нова гнездова колония на защитения къдроглав пеликан в България, като до тогава единственото място, където птиците се разможаваха успешно у нас бе езерото Сребърна.

През зимния сезон, бе извършен основен ремонт на платформите за гнездене на пеликаните на остров Персин. Построена бе и нова наколна дървена платформа, на мястото на стара и разрушена такава. Във възстановителната работа по платформите се включиха служителите на Парка и доброволци от БДЗП.

Поддържането на платформите за пеликани на остров Персин е част от планираните дейности на Дирекция на Природен парк „Персина“. Дейността по възстановяването на вида се изпълнява от Дирекцията на Парка, съвместно с Българско дружество за защита на птиците. Състоянието на пеликановата колонията в Поддържан резерват „Персински блата“ се следи ежеседмично.