Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Днес, (5 април 2021 г.) е първият ден от седмицата, посветена на гората. Тя се отбелязва у нас всяка първа пълна седмица на април още от 1925 г., когато е въведен осмият за България Закон за горите. През всичките тези години, дните от празника са посветени на масови залесявания, в които се включват хиляди души от цялата страна.

Честит празник на лесовъдите и на всички, които обичат гората и се грижат за нея!

Горите са наши пазители и тихи помощници. Те играят по-голяма роля в живота ни, отколкото можем да си представим. През „Седмицата на гората“ ви разкриваме седем тайни, които горите пазят от нас:

  1. Горите са истински “пазари за хранителни продукти“ – в световен мащаб почти 50% от плодовете, с които се храним, идват от дърветата, те ни осигуряват ядки и подправки.
  2. Някои общности разчитат изцяло на горите като източници на храна. Около 40% от хората в крайно бедните селски райони – около 250 млн. души, живеят в горите и саваните. За тях горите са застраховката срещу глада.
  3. Горите осигуряват голяма част от питейната вода за 1/3 от най-големите градове в света, включително Ню Йорк и Мумбай. Изворите на много реки и потоци са именно в горите. Дърветата филтрират водите и ни осигуряват чиста питейна вода, която е в основата на живота.
  4. Около 1/3 от световното население използва дървесината като източник на енергия за готвене, топла вода и отопление. На преден план тук излиза спешната нужда от устойчиво управление на този ресурс, за да защитим горите от деградация.
  5. Горите са нашите герои в борбата с климатичните промени. Те правят градовете ни по-устойчиви, като естествено охлаждат въздуха и премахват замърсителите. Те пазят здравето ни, като ни предоставят места за отдих. Те се справят с деградацията на земята и се противопоставят на загубата на биологично разнообразие, като осигуряват местообитания на растенията и животните.
  6. Горите абсорбират около 2 милиарда тона въглероден диоксид всяка година. Но когато дърветата се изсичат, те отделят този въглероден диоксид обратно в атмосферата. Обезлесяването всъщност е втората водеща причина за изменението на климата след изгарянето на изкопаеми горива. Изгарянето на дървесина представлява почти 20% от всички емисии на парникови газове – повече от емисиите, емитирани от целия транспортен сектор в света.
  7. Горите са място за отдих. Неслучайно туризмът, основан на природата, расте три пъти по-бързо в сравнение с конвенциалната туристическа индустрия като цяло и в момента представлява приблизително 20% от глобалния пазар. Проучванията дори намират връзка между увеличението на зелените площи и дърветата в градовете с намаляване на затлъстяването и престъпността. Например степента на затлъстяване на децата, живеещи в райони с достъп до паркове, е по-ниска, отколкото при тези с малък или никакъв достъп до зелени площи.

Червена мухоморка

Устойчивото управление на горите и използването на техните ресурси са ключови в борбата с климатичните промени и загубата на биоразнообразие. От тях зависи и благосъстоянието на настоящите и бъдещите поколения. Загубата на гори означава и загуба на незаменими местообитания за животинския и растителен свят. Тяхното възстановяване е основна цел на проекта „Земите и горите на орела“. Той се осъществява от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия.  Дългосрочното опазване на малкия креслив орел в страната ни, чрез осигуряването на защита и устойчиво управление на неговите местообитания и създаване на нови, е фокусът на дейности по проекта.