Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Тази събота, на 5 септември, международната общност отбелязва деня, посветен на едни от най-полезните птици в природата – лешоядите. У нас Българското дружество за защита на птиците поставя акцент върху най-дребния по размери сред европейските си събратя и единствения далечен мигрант сред тях – египетският лешояд.

В рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ ще бъде организирана онлайн среща във Facebook страницата на проекта, на която водещи експерти по лешоядите от три континента ще разкажат за миграцията на вида и опасностите по пътя му; за заплаха №1 – отровите и борбата с нея на Балканите; за незаконното убиване на птици в Близкия Изток; за традиционната употребата на части от лешояди в Африка и представянето на алтернативи и разяснителни кампании за смекчаване на тази заплаха за вида. Срещата ще завърши със сесия с въпроси и отговори.

За повече информация следете страницата на събитието.
На този ден фондация „По-диви Родопи“ в рамките на LIFE проект “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите” организира в Природозащитния център на БДЗП „Източни Родопи“ празник за малки и големи „Леш фест“. С ден на отворените врати в Центъра, творчески работилници и концерт ще бъде отбелязан деня. Подробности за програмата може да намерите тук.
Традиционно Международния ден на лешояда се чества всяка първа събота от месец септември и има за цел да повиши информираността и ангажираността на широката общественост относно нуждата и ползите от опазването на тези птици.