Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Симона Бонева

В късния следобед в събота получихме сигнал, че камерата от гнездото в Драгушиново е спряла да предава, а малко по-късно с нас се свърза кметът на селото, за да ни уведоми, че гнездото на щъркелите е паднало.

Причината са дъждовете от последните седмици, които са напоили гнездото и са увеличили допълнително тежестта му, от което то се е килнало от платформата върху електрическите жици.

Благодарение на бързата реакция и координацията на местните власти, ЕРМ „Запад“ АД, хора от селото и екип на БДЗП гнездото заедно с двете щъркелчета в него, са свалени. Малките все още не летят, състоянието им след падането е тежко и предстои да бъде оценено от ветеринарни специалисти. По време на инцидента възрастните птици не са били в гнездото и по всяка вероятност са в безопасност.

Снимка: Кметство Драгушиново

Още същата вечер двете щъркелчета бяха предадени от нашия екип на доброволец на „Зелени Балкани“ от София, който днес ще ги транспортира към Спасителния център за диви животни. Предстои специалистите от центъра да ги прегледат и да преценят какво лечение е необходимо да се приложи.

На стълба в Драгушиново ще бъде поставена нова платформа, на която Драго и Драга ще имат възможност да изградят новото си гнездо.

Случаят демонстрира нагледно проблема, по който БДЗП и ЕРМ „Запад“ АД работят заедно – опасността за щъркелите и за мрежата от рисковите и недобре осигурените гнезда. В рамките на съвместния ни проект „Живот за птиците“ към момента са поставени около 950 нови щъркелови платформи.