Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Женската птица, © Зорница Петкова

Гнездяща двойка червеноноги (вечерни) ветрушки (Falco vespertinus) е открита през изминалата седмица  в непосредствена близост до Специално защитена зона „Обнова“ (BGBG0002096). Това е първото доказано гнездене на вида в Северна България от няколко години насам.

Птиците са наблюдавани за пръв път от доброволеца на БДЗП от Свищов Георги Бърдаров, а екип на Дружеството потвърди гнезденето по време на теренно посещение през изминалата седмица.

Мъжката птица, © Зорница Петкова

В момента птиците активно изхранват своите малки. Тези дни предстои да се обходи допълнително районът, за да се потърсят и други гнездящи двойки от този толкова рядък гнездящ за нашата страна вид.

Гнездовата популация на вечерната ветрушка е изключително ниска, като в България гнездят непериодично едва няколко двойки.

Откритата двойка,

Откритата двойка, © Зорница Петкова