Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Завършихме мониторинга на зимуващите гъски за 2019 г. с рекордна численост на големи белочели гъски  в района на Свищовско-Беленската низина. На 28-ми декември рано сутринта екип на БДЗП направи преброяване в района и регистрира 75000 големи белочели гъски  и 120 червеногуши гъски. Това е рекордна численост за последните 20 години, откогато се провежда регулярен мониторинг на зимуващи гъски в района. До момента максималният брой е бил 59000 големи белочели гъски. Всички гъски са се появили от север от съседна Румъния, където традиционно нощуват в езерото Сухая. Ежедневно те пресичат реката и пристигат в хранителните полета в България.

Във влажните зони по Черноморското крайбрежие (както в района на Шабла-Дуранкулак, така и в Бургаско) екипите, провели мониторинга, не установиха почти никакви гъски. Това се дължи основно на нетипично мекото за сезона време, не само у нас, а и в Украйна и Румъния, откъдето пристигат птиците у нас. По време на координирания мониторинг на зимуващите гъски 2 седмици по-рано (14-15.12.2019 г.) в трите страни от зимовището бяха установени 14000 червеногуши гъски – 13000 в Румъния, близо 1000 в Украйна и едва 40 – в България.

Въпреки че нямаше много гъски в Добруджа, екипите там имаха късмета за наблюдават и фотографират изключително редкия за България вид голяма дропла (Otis tarda). През последните години видът относително регулярно се регистрира в района на Защитена зона Дуранкулашко езеро – последно през 2015 г. За съжаление едно от първите регистрации в Натура зоната през 2012г, завърши с трагичен край за наблюдаваната дропла – птицата беше застреляна от ловци-бракониери в района на езерото.  Допреди половин век видът се е срещал редовно в страната, включително като гнездящ, до вече е изчезнал поради редица човешки дейности – унищожаване на подходящите хабитати, интензификация на земеделието, бракониерство и др.

Мониторингът се организира и извършва в рамките на проект “Сигурен прелетен път“, насочен към опазване на червеногушата гъска по протежение на миграционния й път, както и изпълнява дейности предвидени в Плана за действие за червеногушата гъска.