Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В 7 ч. и 5 мин. На 4 ноември т. г. над точките за броене вече прелитат близо 3000 диви гъски. Два часа по-късно броят им нараства до 12 000. Мястото е Свищовско–Беленската низина, а данните – от първото за сезона преброяване. То е част от дългосрочната мониторингова програма, резултатите от която послужиха за обявяване на района за орнитологично важно място и зона от Натура 2000.

След интензивния сутрешен прелет, ятата кацат в близките ниви. С едно завъртане на оптичните телескопи, екипът на БДЗП-Свищов констатира, че броят на пасящите гъски нараства всяка минута. Следва масирана стрелба на дебнещите в засада ловци. Ятата започват да кръжат, стрелбата продължава. За да усложни още повече обстановката, млад морски орел оглежда и “вдига” от земята всяко успокоено ято. В резултат ятата се разпръсват на множество малки групи, а това значително затруднява огледа за видове, различни от голямата белочела гъска.

Гонитбата по хранителните полета продължава с часове, но по обед гъските отново формират големи ята и са накацали готови за същинското хранене. Това позволява доброволците на БДЗП – Свищов да огледат добре всяко ято. Сред пасящите около 1200 големи белочели са установени и четири червеногуши гъски, както и няколко десетки сиви гъски, които гордо водят всяко от ятата.

Свищовско-Беленската низина е предпочитано място за хранене на зимуващите диви гъски, предвид обширните земеделски земи. Близостта на румънското езеро Сухая и пясъчните коси на Беленските острови предлагат добри условия за пренощуване и най-вече безопасност. Мястото е една от значимите в Европа междинни спирки по пътя на зимуващите гъски. Световнозастрашената червеногуша гъска редовно зимува в района на Свищовско-Беленската низина, макар и в малки числености (4-150 инд.).

Със застудяването на времето броят на зимуващите в района гъски ще се увеличава, което е предпоставка за още интересни наблюдения. Следете календара и новините от мониторинга на зимуващите в България.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.