Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българското дружество за защита на птиците има удоволствието да представи на своята аудитория и всички, които обичат природата, първия филм от образователната поредица „Стани изследовател със SmartBirds и БДЗП“. Поредицата ще се състои от 4 епизода, с чиято помощ желаещите да усвоят начина на работа с приложението, да бъдат максимално улеснени.

В първия филм от нея ще се запознаете с информационната система SmartBirds.org, която дава възможност на всеки да запише наблюдението си в природата в интегрирана база от данни и да вижда споделените данни от други наблюдатели, които са регистрирани в системата.

Видеоматериалите, обединени в първия филм от поредицата, ще ви преведат през:

– процеса на регистрация и създаване на профил;

– настройки и управление на профил;

– възможността на системата, като форми, опции и справки;

– достъп, търсене и споделяне на наблюдения/записи;

– въвеждане и редактиране на наблюдение.

Мобилното приложение SmartBirds Pro и сайтът SmartBirds.org с eлектронната база данни, са разработени от БДЗП, за да подпомагат природозащитните дейности в България. Те са предназначени за широк кръг потребители: от любители орнитолози до професионалисти. Системата предоставя възможност за реален принос към проучването на видовете птици в България чрез събирането и споделянето на данни за анализиране от учените и професионалистите в областта.

Данните, събрани чрез SmartBirds, които не се ограничават само до птиците, но обхващат и други видове животни и растения, ни помагат да проследяваме промените в природата, както и да определим и да приложим подходящи мерки за опазването ѝ.

Ако и вие търсите начин да вземете участие в природозащитната дейност на БДЗП, може да научите повече за поредицата „Стани изследовател със SmartBirds и БДЗП“, да изтеглите приложението SmartBirds Pro, да се регистрирате в информационната система и да започнете да споделяте наблюденията си с нас.

Как още може да ни подкрепите!

Гледайте видеата в YouTube канала на БДЗП и се абонирайте за него.

Следвайте ни във Фейсбук и Инстаграм, за да научавате навреме всички новини от нас.

Станете член на БДЗП!

 

________

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“