Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Веднъж в годината, в средата на януари, се провежда Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, не само в България, но и в Цяла Европа. Нашият екип прекоси страната в един кратък снежен следобед, за да достигне най-североизточната точка – полевата станция на БДЗП в Дуранкулак. Тук доброволци от София и Добрич, участвали в обученията за наблюдение на птици, проведени  в рамките на проект „Граждани за природата“, се присъединиха към екипа на проекта „Сигурен прелетен път“, за да помогнат в преброяването на гъските и другите водолюбиви птици по Северното Черноморие.

За да преброим гъските, заставаме на точно определени места при езерата и край морето още по тъмно. За съжаление гъски нямаше, но в студения и ветровит ден имахме много вълнуващи срещи с птиците около Шабленското езеро и в морето – сред тях бяха множество тръстикови блатари, пойни лебеди, земеродно рибарче, тъмногръд брегобегач, черногуши гмуркачи и средни нирци. Рибните пасажи бяха довели и делфини близо до брега.

© Ирина Матеева

© Ирина Матеева

© Ирина Матеева

© Ирина Матеева

През втория ден, още по-мразовит от първия, срещите с птиците за нашия екип продължиха около Варненското езеро. Утрото посрещнахме при Защитена местност „Ятата“, за да преброим нощуващите там малки корморани – над 350 излетяха, за да търсят храна по езерото. В защитената местност се бяха струпали много патици, лиски, чапли, а дори и морски орел и нутрия.  След броенето, решихме да потърсим червеногуши гъски при язовир Търстиково, където бяха наблюдавани от други екипи, но се натъкнахме на зимуващ бял щъркел.

© Ирина Матеева

© Ирина Матеева

© Ирина Матеева

© Ирина Матеева

За двата дни преброихме 6869 птици от 67 вида, а новите помощници в броенето научиха много нови видове. Общо 21 души, обучени за наблюдение на птици през 2020 г. в рамките на проекта „Граждани за природата“, активно се включиха в броенето на птици по Северното и Южното Черноморие, по поречието на Марица и в Софийското поле. Въпреки големия студ, всички те бяха много ентусиазирани и много щастливи от възможността да участват в това вълнуващо национално и международно събитие.

© Нели Дончева

© Нели Дончева