Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Граждани за природата

Граждани за природата

Привличането на млади хора с изявен интерес към науката и по-специално към опазването на природата стои в основата нашата инициатива „Наука за гражданите в полза на местните общности и природата“, подпомогната от Фонд Активни граждани България.

Дейностите на проекта са обединени около целенасоченото въвличане на повече млади хора в проучвания и събиране на данни за птиците в ключови места от екологичната мрежа Натура 2000 в страната чрез иновативното мобилно приложение SmartBirds Pro, прилагането на Мониторинга на обикновените видове птици и картирането за целите на българския Атлас на гнездящите птици.

Нова стъпка, която е от изключително голямо значение за запазването на ценни и редки места от дивата природа, е провеждането на обучение сред местни граждански групи и представители на различни неправителствени организации. Тяхната цел е запознаване със законодателството в областта на околната среда и със събирането и ползването на научни данни при изготвяне на становища и участие в процедури и обжалвания в сферата на екологичното законодателство.

Един от основните резултати на този проект ще е първата по рода си у нас публична платформа „Атлас на гнездящите птици в България“ и допълването на Информационната система SmartBirds и мобилното приложение с модул „Атлас на птиците“, който осигурява лесен и интересен начин за събиране на орнитологична информация за целите на атласа на гнездящите и зимуващите птици.

mt|local_library|

библиотека за гражданите

Екологично законодателство

Представяме ви серия от лекции по прилагане на законодателството, свързано с опазване на природата, разработени за обучението по екологично законодателство, проведено от февруари до юни 2020 г.

fas|fa-file-pdf|
Наука на гражданите в полза на местните общности и природата – Представяне на проекта
fas|fa-file-pdf|
Основни понятия и концепция на съвременната природозащита – презентация
fas|fa-file-pdf|
Основни понятия и концепция на съвременната природозащита – лекция
fas|fa-file-pdf|
Превантивни мерки за местообитания и видове – презентация
fas|fa-file-pdf|
Превантивни мерки за местообитания и видове – лекция
fas|fa-file-pdf|
Престъпления срещу диви животни – презентация
fas|fa-file-pdf|
Престъпления срещу диви животни – лекция
fas|fa-file-pdf|
Добри практики за предотвратяване на престъпления срещу диви животни – презентация
fas|fa-file-pdf|
Добри практики за предотвратяване на престъпления срещу диви животни – лекция
fas|fa-file-pdf|
Съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР (част 1) – презентация
fas|fa-file-pdf|
Съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР (част 1) – лекция
fas|fa-file-pdf|
Планове и проекти, подлежащи на процедури по ОВОС/ЕО/ОС и такива, които не подлежат на процедури – презентация
fas|fa-file-pdf|
Планове и проекти, подлежащи на процедури по ОВОС/ЕО/ОС и такива, които не подлежат на процедури – лекция
fas|fa-file-pdf|
Основни елементи на оценката (ОВОС, ЕО, ОС) – презентация
fas|fa-file-pdf|
Основни елементи на оценката (ОВОС, ЕО, ОС) – лекция
fas|fa-file-pdf|
Процедури по ОВОС/ЕО/ОС (подробни оценки) и участие на гражданите – презентация
fas|fa-file-pdf|
Участие на гражданите в процедурите по ОВОС/ЕО/ОС: Достъп до правосъдие – презентация
fas|fa-file-pdf|
Участие на гражданите в процедурите по ОВОС/ЕО/ОС – приложими действия – презентация
fas|fa-file-pdf|
Процедури по ОВОС/ЕО/ОС – събиране на доказателства

Становища на ,,Граждани за природата“

Представяме ви становища на БДЗП, разработени съвместно с групата „Граждани за природата“ и становища на граждански групи с подкрепата на БДЗП, чиято цел е опазване на природата.

Обучение за наблюдение на птици

Тук можете да намерите лекциите от обучението по наблюдение на птици, проведени в рамките на проекта „Граждани за природата“ – 2020 – 2021 г. Не пропускайте да участвате и в следващите обучения, които организираме, за да научите повече и да се включите активно в инициативите БДЗП.

fas|fa-file-pdf|
Полеви курс за разпознаване на птици 2021 – начало
fas|fa-file-pdf|
Подходи за определяне на птиците. Методи на проучване
fas|fa-file-pdf|
Птици на населените места
fas|fa-file-pdf|
Видове птици, характерни за горски и високопланински територии
fas|fa-file-pdf|
Реещи птици
fas|fa-file-pdf|
Птици на откритите територии
fas|fa-file-pdf|
Птици на степите и пасищата
fas|fa-file-pdf|
Птици на влажните зони, част 1
fas|fa-file-pdf|
Птици на влажните зони, част 2
fas|fa-file-pdf|
Птици на скалните местообитания
fas|fa-file-pdf|
Видове птици, характерни за горски и високопланински територии
fas|fa-file-pdf|
Птици, характерни за морското крайбрежие
fas|fa-file-pdf|
Опазване и изучаване на птиците в България

Публикации

b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text

Орнитологично важни места в България и Натура 2000

b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text

Опазване и управление на орнитологично важни места

b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text

Предотвратяване на трафика на защитени видове птици

b3lineicon|b3icon-files-text||Files Text

Сигурни зимовища за червеногушата гъска

mt|video_library|

Видеобиблиотека

Екологично законодателство

SmartBirds

SmartBirds

Обучения по наблюдение на птици

Практическа природозащита

Практическа природозащита

Записи от излъчвания наживо

mt|video_library|

Въвеждаща лекция 1: Основни понятия и концепция на съвременната природозащита

mt|video_library|

Лекция 2: Превантивни мерки за местообитания и видове

mt|video_library|

Лекция 3-4: Престъпления срещу диви животни

mt|school|

Наука за гражданите

Участвайте и вие!

лого БДЗП

SmartBirds

лого БДЗП

Атлас на птиците

лого БДЗП

Кампании

лого БДЗП

Платформа ,,Заплахите за природата“

et|icon_chat|

Форум

Тази група е създадена в рамките на проект “Граждани за природата”, изпълняван от Българско дружество за защита на птиците с финансовата помощ на Фонд Активни граждани. Групата е място за споделяне на наученото по време на целевите обучения,както и на знания и опит за прилагане на природозащитното законодателство и участието на гражданите в процеса на вземане на решения, касаещи природата.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 day ago

Белочела сврачка до гр.Вълчедръм! Най-северното находище?Да видим дали е мигрант или ще остане до второто броене 😉 ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Браво, Данчо! 👏

Е това попадение!

Давам бутилка вино, на който намери първото гнездо в Северна България

1 day ago

Земеделските "пустини" не са особено богати на видове. ... See MoreSee Less

Земеделските пустини не са особено богати на видове.Image attachment

Comment on Facebook

Земеделска площ и магистрала "Хемус", отбивката за Провадия, при вятър 24 km/h.

2 days ago

Близката и внимателна проверка (особено във ветровито време, като днешното) на групи храсти в откритите пространства, може да донесе изненада откъм различни представители на пойните птици. Двойка европейски черногуши ливадарчета (Saxicola rubicola) в един от квадратите за картиране по Атласа.
Изненада имах и от наличието на поне две двойки хралупари (Columba oenas) обитаващи няколко възрастни върби край малък водоем. Вид, който се среща основно в по-стари гори, но от няколко години го наблюдавам и по такива оазисни откъм стари дървета места. Добре се вижда светлосивия панел, ограден от черния връх на крилото отгоре и тъмната му вътрешна част, характерна шарка за този вид гълъб.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Хралупарят през последните 6-7 години върви нагоре, след дълъг период на намаляване. А черногушите ливадарчета днес на две места ги видях, на едното с излетели малки, в квадрат в Ямболско.

3 days ago

Вече е време за картиране на мухоловки. Споделям една статия от рубриката орнитологични загадки на сайта. Миналата седмица намерих полубеловрати да строят гнездо в парк в Севлиево. Елена Нанкова ги намери в парка в Хасково. Явно можем да ги очакваме на все повече места. Предизвикателството обаче е ще намери ли някой беловрати мухоловки да гнездят някъде в България 😊 atlas.bspb.org/%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%89%d0%b5-%d0%bc%d1%83%d... ... See MoreSee Less

Вече е време за картиране на мухоловки. Споделям една статия от рубриката орнитологични загадки на сайта.  Миналата седмица намерих полубеловрати да строят гнездо в парк в Севлиево. Елена Нанкова ги намери в парка в Хасково. Явно можем да ги очакваме на все повече места. Предизвикателството обаче  е ще намери ли някой беловрати мухоловки да гнездят някъде в България 😊 https://atlas.bspb.org/%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%89%d0%b5-%d0%bc%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8/

Comment on Facebook

Аз преди два дни видях на Тунджа до Павел баня в дърветата беловрата, но според мен и е ниско там за гнездене

Тази година все още не съм срещала тази мухоловка на дървото където гнезди миналата година.Може би си е избрала друго гнездо.След нашествието на мухоловките преди около 10 дни вече не ги срещам изобщо.Изчезнаха😄

ОЩЕ
mt|nature_people|

Нашият принос за опазване на природата

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.