Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В периода 26-29 октомври 10 студенти от ЛТУ, членове на СКОПС и БДЗП, маркираха за първи път новата защитена местност „Гюмюрджински снежник“. Те се справиха отлично с поставената задача въпреки проливните дъждове и изключително трудния терен (денивелации над 1500 м). В маркирането взеха участие и служители на ДЛ Кирково, които осигуриха и транспорта до границите. Защитената местност бе обявена в началото на тази година по предложение на Българска Фондация Биоразнообразие (БШПОБ), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Студентски Клуб за опазване на природната среда (СКОПС). Обхваща трудно достъпни участъци по границата с Гърция, които доскоро са били минирани и човешкият достъп е бил забранен от десетилетия… Тук на площ от 1826 ха са се запазили уникални за Родопите вековни съобщества на източен бук, ела и джел с налични единични тисове. А по поляните на билото се намира отлично запазено находище на родопски крем и единични казашки хвойни. Тази бригада е плод на отличното сътрудничество между БДЗП, СКОПС, РИОСВ Хасково и Държавно лесничейство Кирково и е финансирана от Образователната програма на БДЗП.