Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Днес държавните глави на Европейския съюз се събират в Брюксел, за да обсъдят бюджета на ЕС. В дискусиите изцяло липсва темата за опазването на природата и биоразнообразието в Европа. Ето защо представители на  неправителствени природозащитни организации, част от BirdLife Европа, начело с NABU, организират демонстрация, която има за цел да прекрати „мълчанието на лидерите“ по проблемите на природата.

По време на дискусията в Европейския съвет, на близката улица “Rue de la Loi“, ще протестират хора с маски на държавните ръководители на страните от ЕС, вдъхновени от филма „Мълчанието на агнетата“. Позовавайки се на обещанията, които ЕС отправя за целите на ООН за устойчиво развитие, BirdLife Европа – подкрепена от 133 други организации, сред които и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), призовава празните думи да бъдат подкрепени с конкретни бюджетни действия: „Прекъснете мълчанието на лидерите“ – повече средства за природата в следващия бюджет на ЕС!“

През септември 2017 г. BirdLife Европа и нейните партньори от ЕС приеха съвместна позиция „За бюджет на ЕС в услуга на хората и природата“, която включва:
• Фонд от 15 млрд. евро за по-добра защита и укрепване на мрежата от защитени територии Натура 2000, осигурени от целевите плащания за земеделските стопани по линия на Общата селскостопанска политика;
• 1 млрд. евро „Фонд за природата и биоразнообразието“, за увеличаване на средствата по програма LIFE на ЕС;
• 1 млрд. евро „Фонд за океаните“ за устойчиво управление на морски територии;
• 1 млрд. евро за „зелена инфраструктура“ за осигуряване на екологична свързаност в ЕС с цел повишаване на защитата на мигриращите видове.

„Защитата на нашето природно наследство не е опция, а задължение. Финансирането на опазването на природата е устойчива инвестиция, която се връща обратно при нас с високи лихвени проценти под формата на ценни екосистемни услуги като опрашване на посевите от насекомите например. Въпреки това в някои защитени територии на Германия общата биомаса от летящи насекоми е намаляла до 75% за по-малко от три десетилетия. Настоящият подход за финансиране на биоразнообразието очевидно не е успешен, затова е крайно необходимо значително увеличение на финансирането за опазването на природата в следващия бюджет на ЕС „, сподели Олаф Чимпки, директор на NABU.