Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Двама международни експерти в областта на водолюбивите птици, тяхната биология и екология, ще споделят опит с българските си колеги по време на двудневен семинар, който ще се проведе в Бургас на 1 и 2 октомври (понеделник и вторник).

Срещата в морския град е първата от общо три, които ще се състоят в три от страните, през които преминава прелетния път на червеногушата гъска, а именно – България, Румъния и Казахстан. Това са и част от страните, обединяващи усилия за опазването на световно застрашения вид и осигуряването на безопасен прелетен път на червеногушата гъска в общ проект.

На срещата в Бургас Нийлс Канструп, който е лектор в Орхуския университет в Дания и водещ експерт в опазването на водоплаващ дивеч, заедно с колегата си д-р Шаболч Наги, експерт в международна група за устойчиво ползване на водоплаващи птици, ще запознаят българските участници с важни аспекти на екологията на мигриращите водолюбиви птици и с основни принципи на устойчиво ползване на водоплаващ дивеч, които може да допринесат за опазването на мигриращите видове, като червеногушата гъска, например.

В обучението ще вземат участие 20 експерти от Министерството на околната среда и водите и неговите териториални представителства в Бургас и Варна, Изпълнителна агенция по горите и представители от регионални дирекции по горите, природни паркове и специалисти от Националния съюз на ловците и риболовците в България, както и от природозащитни неправителствени организации.

Този първи по рода си семинар е насочен основно към експертите, които вземат решения в областта на лова, ловното и природозащитно законодателство у нас, както и към служители ангажирани с прилагането на законодателството на терен.

Двудневното обучение е базирано на ръководство, което е разработено от екип от международни експерти по екология на водоплаващите птици, както и тяхното ползване като ловен ресурс. Ръководството е разработено за нуждите на Афро-евроазиатското споразумение за водолюбивите птици (AEWA).

Практиката в световен мащаб показва, че ползването и лова на водолюбиви птици във всичките им режими и аспекти може да осигури, както заплахи, така и възможности за опазването на тези птици. На семинара ще бъдат демонстрирани принципите, с които управляващите и потребителите на водоплаващ дивеч ще могат да сведат до минимум заплахите и да увеличат максимално възможностите. Целта на обучението е да се даде перспектива с надеждата, че това ще вдъхнови страните да развиват своите политики за устойчиво ползване на популациите на мигриращите водолюбиви птици.

Обучителният семинар в Бургас се организира от Българското дружество за защита на птиците в рамките на международния проект „Опазване на червеногушата гъска по прелетния ѝ път“, към програма LIFE на ЕС.